TERMINY SPOTKAŃ PRZY PARAFII:

Klasy 7 SP

20 września 2020

Klasy 6 SP

27 września 2020, 

Klasy 3 SP

20 września 2020,