Duchowieństwo

Ks. Adam Miastkowski

Ks. Adam Miastkowski proboszcz

dr pr. kan., mgr lic. teol.
pracownik Sądu Metropolitalnego Białostockiego

Data urodzenia: 1975

Data święceń: 2000-06-01

Data nominaty: 2019-06-30

Ks. Marek Czech

Ks. Marek Czech wikariusz

mgr teol.
kapelan hospicjum
wykładowca w AWSD

Data urodzenia: 1967

Data święceń: 1992-05-31

Data nominaty: 2019-08-26

Ks. Łukasz  Żuk

Ks. Łukasz Żuk wikariusz

dr teol.
kierownik Ekumenicznej Pielgrzymki Pieszej do Wilna

Data urodzenia: 1983

Data święceń: 2008-06-07

Data nominaty: 2019-08-26