Duchowieństwo

Ks. Adam Miastkowski

Ks. Adam Miastkowski proboszcz

dr pr. kan., mgr lic. teol.
pracownik Sądu Metropolitalnego Białostockiego

Data urodzenia: 1975

Data święceń: 2000-06-01

Data nominaty: 2019-06-30

Ks. Marek Lipiszko

Ks. Marek Lipiszko wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1968

Data święceń: 1995-05-27

Data nominaty: 2020-08-25

Ks. Dominik Budzicki

Ks. Dominik Budzicki wikariusz

mgr teol.

Data urodzenia: 1994

Data święceń: 2019-06-01

Data nominaty: 2022-08-25

Ks. Marek Czech

Ks. Marek Czech rezydent

mgr teol.
kapelan hospicjum

Data urodzenia: 1967

Data święceń: 1992-05-31

Data nominaty: 2022-08-25