Wydarzenie rozpocznie się Eucharystią w Bazylice św. Rocha o godz. 12.00. Po Mszy św. marsz wyruszy spod kościoła Św. Rocha w stronę Archikatedry, gdzie odbędzie się piknik rodzinny m.in. z koncertem Scholi Winnica i wystawą dawnych zabawek. Podczas marszu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na Dom Samotnej Matki w Supraślu. Zachęcamy do uczestnictwa!