W naszych modlitwach pamiętajmy o młodych ludziach, którzy przyjmą Ducha Św. i Jego dary w sakramencie bierzmowania, niech stają się prawdziwymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.