Po Eucharystii odbędzie się także modlitwa uwielbienia, a następnie spotkanie w dolnym kościele. Będzie to szczególny czas dziękowania Panu Bogu za dar Wspólnoty, za wiele pięknych wydarzeń, w które się Wspólnota angażowała do tej pory, za dar formacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich związanych ze Wspólnotą, ale także wszystkich, którym ta droga pójścia za Panem Zmartwychwstałym jest bliska, na powyższe wydarzenia. 

Więcej o Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca