Zapraszamy na tę Eucharystię wszystkie dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy chcą powierzyć Panu Bogu nowy rok nauki!