Po dokładnym przestudiowaniu materiałów wydanych przez Watykan: „Dokument Przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja oraz „Vademecum Synodu o synodalności”, które są dostępne po polsku na stronach Episkopatu Polski, trzeba stwierdzić, że parafie od lat żyją synodalnością Kościoła, nie nazywając tej drogi synodalnością, ale realizując swoje powołanie.

Bo oto w parafiach „podążamy razem” po to, aby głosić Ewangelię słowem i czynem. Wsłuchując się w prowadzenie Ducha Świętego, rozeznając Jego prowadzenie. Żyjąc Słowem Bożym, uczestniczymy w Eucharystii, modląc się prowadzimy dialog z ludźmi poszukującymi. Dbamy o promocję świeckich w Kościele, podejmujemy różne formy apostolstwa, które wynikają z powołania człowieka świeckiego. Aktywnie uczestniczymy w życiu Kościoła podejmując współodpowiedzialność za Jego rozwój, itd.

Aby wesprzeć proces rozpoczętych prac synodalnych na poziomie diecezjalnym organizowane są w parafiach synodalne spotkania konsultacyjne zapraszające jak najszerszy krąg osób do debaty.

Jako parafia włączamy się w tę inicjatywę papieża Franciszka. Chcemy z większą intensywnością wsłuchiwać się w głos członków Kościoła. Każdy jest zaproszony, aby wypowiedzieć swoją opinię na tematy związane z życiem Wspólnoty Kościoła.  Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w pracach Synodu zapraszamy na spotkanie w I niedzielę adwentu 28 listopada po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele. 


Więcej informacji na temat Synodu znajdziemy na stronie archidiecezji