W najbliższą niedzielę w naszej parafii będziemy gościć s. Darianę Jasińską, ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny. Siostra od ponad 20 lat posługuje w Kenii i tam staje się świadkiem Chrystusa dla biednych ludzi. Wysłuchajmy świadectwa Siostry z uwagą i radością i stawajmy się wrażliwi na pomoc misjonarzom w ich misji głoszenia Ewangelii.