Trasa Pielgrzymki pieszej do Wilna wiedzie przez Białoruś, stąd potrzebny jest paszport i wiza. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie pielgrzymki