Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu:

W poniedziałek 22 lipca święto św. Marii Magdaleny

We wtorek 23 lipca święto św. Brygidy, patronki Europy,

24 lipca wspomnienie św. Kingi,

25 lipca w czwartek święto św. Jakuba apostoła, tego dnia wspominamy także św. Krzysztofa, patrona kierowców i innych użytkowników pojazdów mechanicznych. Poświęcenie samochodów w tym dniu po mszy św.
o godz. 6.30 i 18.00. Pojazdy będziemy święcili także w następną niedzielę 28 lipca po każdej mszy św. Kapłan będzie stał przy bramie obok wejścia do dolnego kościoła, a my będziemy przejeżdżać od ul. Kraszewskiego
w kierunku ul. Sobieskiego. Ofiary zebrane przy poświęceniu będą przeznaczone na pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu.

26 lipca w piątek wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, dziadków Pana Jezusa. W tym dniu modlimy się szczególnie za naszych dziadków i za osoby starsze.

Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli
i dobrego tygodnia!