Prosimy o monitorowanie ogłoszeń na naszej stronie internetowej. Informacje co do kolejnych spotkań będziemy podawali na bieżąco, z odpowiednim uprzedzeniem. Życzymy wszystkim zdrowia i spokojnego przeżywania każdego dnia.