Projekt ogólnomiejski:„ROZŚWIETLONE MUZEUM”  ID projektu M09  (dotyczy oświetlenia budynku Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa1)

Projekty dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ID projektu 041 oraz 058

Głosowanie rusza 1 października i trwa do 15 października, dostępne na stronie www.bialystok.pl lub www.cas.bialystok.pl

 Na kartach papierowych można oddać głos tylko w 4 wyznaczonych punktach, tj.: 

 Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska, siedzibie Departamentu Obsługi Mieszkańców UM w B-stoku, ul. J. K. Branickiego 3/5, siedzibie Centrum Aktywności Społecznej UM w B-stoku, ul. Św. Rocha 3, w mobilnym punkcie do głosowania (harmonogram będzie udostępniony na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl)