Katechezy będą się odbywały w niedziele wieczorem i zakończą się  20 września. W ramach kursu przewidziana jest Eucharystia o godz. 18:00, a po niej prelekcja w dolnym kościele. Zapraszamy osoby przygotowujące się do małżeństwa i pary, które myślą o ślubie w przyszłości do uczestnictwa w katechezach. Zapisy na pierwszym spotkaniu.