Msze św. w naszym kościele są odprawiane w ustalonych wcześniej godzinach. W związku z tym, ze może w nich uczestniczyć tylko 5 osób prosimy, aby były to osoby, które zamawiały intencje na daną mszę św. 

Kościół jest otwarty przez cały dzień, od godz. 6:00 do 18:45. Zachęcamy do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu. W monstrancji Najświętszy Sakrament będzie wystawiany o godzinie 16;00 do godz. 18:00. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Kapłan będzie oczekiwał na penitentów w kościele. 

Spowiedź i komunia św. osobom chorym i starszym (oprócz tych, którzy są w kwarantannie) jest przewidziana na piątek 3 kwietnia i sobotę 4 kwietnia w godzinach od 9.00 do 12.00. Prosimy zgłaszać chorych telefonicznie na numer  +48 505 947 218 , mailowo na adres: mbfatimskiej@archibial.pl, lub osobiście w kancelarii parafialnej, która w miarę normalnie funkcjonuje.

Zachęcamy do gorliwej modlitwy w domach, uczestniczenia w nabożeństwach za pomocą mediów, zwłaszcza mediów diecezjalnych: serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i kanału YouTube ArchiBial Media, łączenia się z innymi wiernymi w modlitwie różańcowej każdego dnia o godz. 20:30.

Inne informacje będą podawane na naszej stronie internetowej oraz na naszym facebooku.

P.S

JAK PRZYJMOWAĆ Komunię duchową?

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

  1. 1. W czasie transmisji Mszy św.

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

  1. 2. Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

Modlitwa Komunii duchowej według Papieża Franciszka

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.