W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, jako kapłani przypominamy o konieczności przestrzegania zasad, które pozwolą opanować wirus i chorobę. Zachęcamy także do wytężonej modlitwy i praktyk pokutnych. Przypominamy, że podczas nabożeństw nie może być w kościele więcej niż 50 osób, a pierwszeństwo mają ci, którzy zamówili intencje na daną mszę św. Zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii w domach poprzez radio, telewizję lub internet i do przyjmowania komunii św. duchowej. Prosimy o odpowiedzialne podejście oraz o korzystanie z dyspensy ks. Arcybiskupa.

Msze św. dziś o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30 dodatkowa i o godz. 18.00. W przypadku większej ilości wiernych msze św. będą odprawiane jednocześnie w dolnym i górnym kościele. W tygodniu Eucharystia jest sprawowana o godz. 6.30 i 18.00.Kościół jest otwarty przez cały dzień, a Najświętszy Sakrament wystawiony od godz. 17.00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.00 podczas adoracji i podczas mszy św. wieczornej.

Przypominamy, że z  racji na sytuację w kraju odwołane zostały wszelkie spotkania grup i wspólnot parafialnych, a także spotkania przygotowujące do sakramentów świętych: I komunii i bierzmowania. Odwołane zostały rekolekcje dla dzieci i młodzieży, odwołujemy także rekolekcje dla dorosłych. Osoby, które zamówiły intencje na dni rekolekcji proszone są o kontakt z księżmi w celu uzgodnienia innego terminu mszy św.  Odwołana została także Miejska Droga Krzyżowa, która tradycyjnie odbywała się w piątek przed Niedzielą Palmową.

25 marca obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. tego dnia o 6:30, 9:00, 16:30 i 18:00. Jest to Dzień Świętości Życia, modlimy się o ochronę dziecka poczętego i za matki oczekujące potomstwa.

W poniedziałek o godz. 18.00 w naszym kościele odprawiona zostanie kolejna msza św. w intencji oddalenia pandemii koronawirusa.

Polecamy w modlitwie wszystkich naszych parafian, naszą ojczyznę, Europę i cały świat. Niech Bóg Miłosierny ulituje się nad nami, a Matka Najświętsza niech nas wspomaga!